основні проблеми наукових бібліотек вищих

У статті визначені основні проблеми наукових бібліотек вищих навчальних закладів України щодо збереження книжкових пам’яток, представлено діяльність секції з організації і збереження інформаційних ресурсів НМБК МОН молоді та спорту України. В бібліотеках вишів України зібрані унікальні колекції, бібліотеки ВНЗ постійно вирішують проблеми збереження і доступності фондів. Про- аналізована діяльність бібліотек у цьому напрямку за останні п’ять років. Пред- ставлено проект електронної колекції книжкових пам’яток «Bibliothesaurоs»: рідкісні видання для навчального процесу і досліджень». Ключові слова: вищий навчальний заклад, збереження документів, рідкісні та цінні видання, інкунабули, палеотипи, рукописи, репозитарій, «Bibliothesaurоs». Розвиток науки та освіти в сучасному суспільстві, заснованому на знаннях, неможливий без діяльності університетів, більшість стратегічних завдань сучасного університету тісно пов’язане з діяльністю його наукової бібліотеки. Наукові бібліотеки вищих навчальних закладів України – це інформаційна основа освітнього і науково-дослідного процесів, творча лабораторія, від ресурсів і послуг якої багато в чому залежить якість навчання та наукових досліджень. Загальний фонд бібліотек ВНЗ складає 122 094 555 примірників. Сьогодні більшість бібліотек ВНЗ України працює не тільки зі студентами, аспірантами, професорсько-викладацьким складом, науковими працівниками своїх вишів, але надають свої фонди та інформаційні ресурси для користування усіми бажаючими, починаючи з учнів старших класів. З 90-х років XX ст. у вишівських бібліотеках України розпочалась систематична робота зі створення електронних каталогів, а в мережі Інтернет з’явились сайти бібліотек. Протягом двадцяти років бібліотеки пройшли складний шлях і накопичили достатній досвід в автоматизації як окремих бібліотечних структур, так і бібліотеки в цілому.

Трагічним для долі

тетських хронік відомо, що бібліотека в серпні 1848 р. зберігала 899 інкунабул. Трагічним для долі бібліотеки було повстання 1848 р. Під час обстрілу повстанців най- більше постраждали Ратуша, університет та університетська бібліотека. Дерев’яні перекриття потринітарського костела спричинили те, що вогонь швидко перекинувся на книги. Згоріли унікальні книжкові пам’ятки, які зібрали багато поколінь. За да- ними істориків бібліотеки, з 51 082 томів збереглося від вогню тільки 13 000 томів, в т.ч. з 899 інкунабул вцілили тільки 20551. Ф.Стронський доклав немалі зусилля, щоб поновити фонд бібліотеки – здобув додаткове урядове фінансування, дублети При- дворної Віденської бібліотеки та примірники видань Придворної друкарні, прийняв 6000 томів дублетів від куратора Закладу ім. Оссолінських кн. Любомирського та приватні дари: від професора Я.Куліка (1849 р.) й гр. С.Дунін-Борковського, але поновити збірку інкунабул виявилось неможливо. Стан бібліотеки, коли вона місти- лася в університеті по вул. Св. Миколая (тепер Грушевського) у 1852 – 1904 роках, відображають рукописні каталоги, за якими нараховується 209 інкунабул52. У 1890 – 1912 рр. закуплено тільки 9 назв першодруків. Колекцію інкунабул біб- ліотеки університету описував упродовж 1897 – 1910 рр. Є.Барвінський, на той час ще її бібліотекар. Він описав 214 інкунабул, подав у додатках конкорданції, покажчи- ки друкарів та власників. Першодруки, поклики на які не віднайшов у бібліографії, подав за прийнятим в інкунабулознавстві порядком опису та, відповідно, ґотичним шрифтом. На той час невідомі, та й дотепер малодосліджені вони залишаються лише у бібліографії через малу кількість збережених у світі примірників видання: † Bonaventura s. Breviloquium. – [Leipzig: Gregorius Böttiger, ca 1495]. – 4°. (GW 4655; KJ 405; IBP 1143; Barw 63 (s.a.)). Провенієнції: “Ex Bibliotheca Caesareo-Regiae Universitatis Leopoliensis. Incunabula typographica № 169”. Breviarium Cracoviense / [Ed. iussu Friderici, archiepiscopi Gnesnensis, episcopi Cracoviensis. Cum privilegio. – Nürnberg: Georgius Stuchs pro Ioanne Haller, XIV ante Kal. Iun. [19.V.]1498. – 8°. (GW 5331; Boh Lit. Bibl. 213; E XIII, 336-337; Barw 71; IBP 5745, † 590; Здан 102; Макс. 17). HБ ЛНУ інк. 2. † Martinis, Octavianus de. Oratio in vitam et merita s. Bonaventurae / Ed. Ioannes Philippus de Lignamine. – [Ulm: Ioannes Zainer, post 14.IV.1482]. – 4°. (Mads 2679 ; FG 340 ; IBP 3616; Barw 142 (s.a.)). Провенієнції: “Ex Bibliotheca Caesareo-Regiae Universitatis Leopoliensis. Incunabula typographica № 203”. † Milis, Ioannes Nicolaus de. Repertorium iuris canonici. – Venezia: Andreas Torresanus, 17.VIII.1499. – 2°. (HR 11157 (I 169); Pol 2709; IBP 3738; Barw 148). Провенієнції: [ex libris Monasterii Tynecensis]; [ca a. 1784] “Ex Bibliotheca Caesareo-Regiae Universitatis Leopoliensis. Incunabula typographica № 17. [Adligat: vide Decisiones . Inc. typ. № 16; Duranti. Repertorium aureum. Inc. typ. № 15]”. 51 Barwiński Е. Biblioteka Uniwersytecka // Tydzień: Dodatek literacko-naukowy “Kurjera Lwowskiego”. – 1905. – № 21. – S. 164 –166; Jędrzejowska A. Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie. – Lwów, 1926. – S. 5– 6; Reifenkugel K. Biblioteka uniwersytecka we Lwowie: Szkic historyczno-statystyczny // Przewodnik naukowy i literacki: Dodatek do “Gazety Lwowskiej”. – Lwów, 1873. – R. I. – S. 191–194, 279 –280. 52 Standorts-Tabelle: Incunabeln und seltene Drückwerke vom XVI Jahrhunderts. Księgi Administracji Biblioteki, Nr. 31/4; Incunabula. Księgi Administracji Biblioteki, Nr. 31 / 226. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки. До історії зібрання інкунабул… 153 † Sallustius, Caius Crispus. De coniuratione Catilinae. – [Leipzig]: Martinus Landsberg, [post 1492]. – 2°. (KJ 519 ca 1500); IBP 4860; Barw 180 (s.a.; GL 1471?). Провенієнції: [купівля 1896 р.]; “Ex Bibliotheca Caesareo-Regiae Universitatis Leopoliensis. Incunabula typographica № 86”. Значно збільшилася колекція інкунабул Львівcького університету в 1938 р., коли університетська бібліотека виграла право придбати дорогоцінне зібрання гр. Ю.С.М.Козєбродського53 у його вдови. Граф упродовж життя збирав бібліотеку, на яку витрачав усі свої доходи. Він був постійним покупцем у антикварів Польщі та за кордоном. 54 У його бібліотеці було 104 інкунабули, з них 11 невідомих у книго- знавчій літературі, та чимало видань, які збереглися в поодиноких примірниках у світі. Cеред рідкісних інкунабул були: † Alexander Magnus. Historia Alexandri Magni Latina rerum enarratione Leonis archipresbyteri. – [Hollandia: Typ. Alexandri Magni (C 371) = Gerardus Leempt ?, ca 1475]. – 2°. (H 777; C 371; GW 875; IBP 197; JK 5). Провенієнції: [1938 р.]: “Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór inkunabulów № Ink. 227”. † Ambrosius s. Epistolae. Libri I – X etc. Cum additione Georgii Cribelli. – Milano: Leonardus Pachel, 18.XII.1490. – 2°. (HC 898; GW 1600; IBP 264; JK 9). Провенієнції: “Ex Libris Hippolyti Poggiolini Sacerdotis Imolensis. Hunc emi librum die 12. Januarii 1769 pretio …”; [ex libris Koziebrodzki]; [a. 1938] “Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór inkunabulów № Ink. 284”. † Breviarium Augustanum / Editum iussu Friderici Hohenzollern, episcopi Augustani. – Ps. hiemalis. – Augsburg: Erhardus Ratdolt, I.1493. – 2°. (H *3468; GW 4266; IBP 1276; JK 31). Провенієнції: [1541 р.] “Iste liber adtinet ad Reverendum Dominum… in Muhlau Clemens Wedlkoff imbr … . Cl.W.”; [ex libris Koziebrodzki]; [a. 1938] “Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór inkunabulów № Ink. 265”. Turrecremata Ioannes de. Expositio super toto Psalterio. – Kraków: [Caspar Straube ?, ca 1475]. – 2°. (H *15692; E XXXI, 410 – 412; IBP 5421, † 2229; KJ 1140 (1473/5), 1141 (1476/7); JK 96 (1474?); Макс ЛУ 38 (1474?). HБ ЛНУ інк. 19 – друга книга, видана у Польщі. Козєбродський придбав її у 1928 р. за 10000 злотих. 55 † Ubaldis, Baldus de. Consilia. Ps. III, IV, V. – Venezia: Angelus et Iacobus Britannicus, III): decimo Kal. Mai [22.IV.] 1491; IV): pridie Non. Mai [6.V.]1491; V) 1.VI.1491. – 2°. (H *2329 (I – II, V, Tabula); IBP 5457; JK 97 (III, IV, V). Провенієнції: [ex libris Koziebrodzki]; [1938 р.]: “Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór inkunabulów № Ink. 280” та ін. Після отримання бібліотеки гр. Козєбродського в колекції інкунабул з’явилися дублетні примірники, і бібліотека вела жваве листування з антикварними фірмами, переважно в Німеччині, щодо обміну дублетів. Завдяки обміну дублетів бібліотека придбала 19 нових назв інкунабул. У 1939 р. інкунабули зі збірки Козєбродського та з нових надбань були опрацьовані. А.Єнджейовська та Р.Котуля підготували до дру- ку каталог, який мав бути опублікований у серії “Biblioteka Towarzystwa miłośników 53 Справа набуття бібліотеки гр. Козєбродського. 1935– 1939 рр. Рукопис, машинопис. НБ ЛНУ, рук. 3300 /1–13; Mękarski S. Drogocenny księgozbiór // Pion. – 1938. – Nr. 47. 54 Записні книжки бібліофільського характеру гр. Ю.С.М. Козєбродського. 1925–1935 рр. Рукопис. 4 кн. НБ ЛНУ, рук. 1651 ІІ. 55 Там само. – Кн. 4. – С. 27 зв., № 46.

ФитоФарма http://fitofarma.net/

Капсулы для похудения, таблетки повышения потенции, препараты аборта прерывания беремености, золотой шарик, спирулина, лишоу, лида, фужуньбао, сильвер фокс, тонгкат али, вимакс, ультра эффект — ФитоФарма
Описание страницы
Купить капсулы для похудения, снижения веса, таблетки для повышения, увеличения потенции, препараты для прерывания беремености, аборта

купить золотой шарик для похудения купить золотой шарик для похудения в украине купить золотой шарик оригинал купить золотой шарик для похудения в интернет магазине купить золотой шарик в украине купить золотой шарик для похудения оригинал

купить золотой шарик для похудения

купить золотой шарик для похудения в украине

купить золотой шарик оригинал

купить золотой шарик для похудения в интернет магазине

купить золотой шарик в украине

купить золотой шарик для похудения оригинал

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=25+Zolotoj+Sharyk+Kapsulyi+Tabletky+dlya+pohudenyya+zolotom+sharyke+Zolotyj+Sharik+oryhynal

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=25+Золотой+Шарик+Капсулы+Таблетки+для+похудения+золотом+шарике+Золотий+Шарік+оригинал

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=25+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%2B%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B%2B%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%2B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2B%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9%2B%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA%2B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB

идеальный похудение капсулы китайские капсулы идеальный похудение идеальное похудение отзывы китайские капсулы идеальный похудение отзывы таблетки идеальное похудение отзывы капсулы идеальное похудение состав идеальное похудение капсулы отзывы идеальное похудение капсулы оригинал

идеальный похудение капсулы
китайские капсулы идеальный похудение

идеальное похудение отзывы
китайские капсулы идеальный похудение отзывы

таблетки идеальное похудение отзывы
капсулы идеальное похудение состав

идеальное похудение капсулы отзывы
идеальное похудение капсулы оригинал

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=403+Paporotnyk+SlimKing+Ydealnoe+pohudenye+Kapsulyi+Tabletky+dlya+pohudenyya

похудение с яблочным уксусом вода с яблочным уксусом по утрам похудение с яблочным уксусом отзывы обертывания с яблочным уксусом обертывание с яблочным уксусом обертывания с яблочным уксусом форум вода с яблочным уксусом диета с яблочным уксусом

похудение с яблочным уксусом
вода с яблочным уксусом по утрам

похудение с яблочным уксусом отзывы
обертывания с яблочным уксусом

обертывание с яблочным уксусом
обертывания с яблочным уксусом форум

вода с яблочным уксусом
диета с яблочным уксусом

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=116+Бомба+с+Яблочным+Уксусом+60+Капсулы+Таблетки+для+похудения

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=296+Бомба+Яблочный+Уксус+купить+оригинал+60+Капсулы+Таблетки+для+похудения+сжигания+жира

экстендер препараты для увеличения потенции как увеличить мужскую силу

экстендер
препараты для увеличения потенции
как увеличить мужскую силу

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=148+Large+Penis+увеличение+и+рост+пениса+члена+екстра+32+Йохимбин+Капсулы+Таблетки+для+лечения+половой+дисфункции+потенции+у+мужчин+

семь цветов похудения отзывы таблетки 7 цветов радуги отзывы 7 цветов таблетки для похудения отзывы 7 цветов похудения заказать 7 цветов похудения 60 усиленный эффект семицветный диет отзывы отзывы капсул 7 цветов семицветная диета отзывы

семь цветов похудения отзывы
таблетки 7 цветов радуги отзывы

7 цветов таблетки для похудения отзывы
7 цветов похудения заказать

7 цветов похудения 60 усиленный эффект
семицветный диет отзывы

отзывы капсул 7 цветов
семицветная диета отзывы

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=30+7+Семь+Цветов+купить+оригинал+Капсулы+Таблетки+для+похудения+для+похудения+60+Усиленный+Эффект